OCHRONA DANYCH

Ochrona Danych

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku sprawuje wyznaczony Inspektor ochrony danych:
Łukasz Życzewski
Kontakt e-mail : iod.kpp@elk.ol.policja.gov.pl.
Osobą zastępującą Inspektora ochrony danych jest: Paweł Maziukiewicz

Powrót na górę strony