Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W EŁKU I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W EŁKU

Komendant Powiatowy Policji w Ełku zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Ełku powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Ełku jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Ełku określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz

  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Ełku składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Ełku to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,

  • zabezpieczanie śladów i dowodów,

  • układanie programów profilaktycznych,

  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,

  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Kotwica Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Ełku znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP. 

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ełku mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 10, 19-300 Ełk

W Komendzie Powiatowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.


 


 

 

Film Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM)

Pobierz plik Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM) (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony