Kierownictwo

Komendant Powiatowy  Policji
 w Ełku

 

nadkom. Grzegorz Kobeszko

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w Ełku

podinsp. Damian Bekulard

 

 

Sekretariat

tel. 47 7355 224

fax 47 7355 170

e-mail:komendant@elk.ol.policja.gov.pl

Powrót na górę strony