Komunikaty

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, możesz otrzymać bezpłatną pomoc

JEŻELI JESTEŚ

OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - 

PAMIĘTAJ !!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 


Może to być przede wszystkim

informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów

rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

 

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych

www.pokrzywdzeni.gov.pl  ,

www.pomocpokrzywdzonym.pl

Powrót na górę strony