Komunikaty

Podmioty i organizacje Powiatu Ełckiego udzielające pomocy i wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie

PODMIOTY I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY I WSPARCIA
Z ZAKRESU PRZEMOCY W RODZINIE POWIATU EŁCKIEGO

 

 

Nazwa

 

Adres

 

Telefon/fax

 

e-mail

Zakres udzielanej pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ełku

 

19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 8

 

 

 

 

 

tel. 87 732 97 18

 

 

 

 

mops-elk@elknet.pl

 

 

 

 

 

 

Oddziaływania Zespołu Interdyscyplina-rnego w ramach procedury “Niebieskie Karty”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

19 – 300 Ełk
ul. Kościuszki 28A

tel. 87 619 45 51

 

gops-elk@elknet.pl

Oddziaływania Zespołu Interdyscyplina-rnego w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

19-314 Kalinowo
ul. Osiedlowa 2

tel. 87 629 89 60

gops-kalinowo@elknet.pl

Oddziaływania Zespołu Interdyscyplina-
rnego w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach

19-330 Stare Juchy ul. Ełcka 8

tel. 87 619 94 31

gops.sj@interia.pl

Oddziaływania Zespołu Interdyscyplina-rnego w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

Gminny Ośrodek Pomocy w Prostkach

19-335 Prostki

ul. 1-go Maja 44B

tel. 87 611 28 67

 

gops@prostki.pl

Oddziaływania Zespołu Interdyscyplina-rnego w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

 

 

 

19 – 300 Ełk
ul. Piłsudskiego 5

tel. 87 621 15 50

pcpr@powiat.elk.pl

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczaja-
cych przemocy
w rodzinie

​Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy DPS
w Nowej Wsi Ełckiej

 

19 – 321 Nowa Wieś Ełcka
ul. Lipowa 1

tel. 87 619 77 70, tel. 87 619 74 90

dpsnwe@fantex.pl

Oferuje miejsca noclegowe dla osób dotkniętch. przemocą domową.

Ełckie Centrum Rewiataliazacji „Stajnia

 

Poradnia Rodzinna
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

19 – 300 Ełk
ul. Kościuszki 27A

tel. 87 732 64 45

 

Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej
w postaci porad prawnych, konsultacji psychologi-
cznych, terapii indywidualnej
i grupowej .

 

Pomoc materialna, niematerialna, mieszkania chronione

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

19 – 300 Ełk
ul. Kościuszki 27A

tel. 518 213 707

pokrzywdzeni.elk
@pryzmat.org.pl

Pomoc prawna, psychologiczna, materialna, pomoc opiekuna pokrzywdzonego

Caritas Diecezji Ełckiej

 

 

 

Dom Samotnej Matki

 

19-300 Ełk

ul. Ks. prał. Mariana

Szczęsnego 1

tel. 87 441 70 35

506 353 228

 

elk@caritas.pl

 

Całodobowy pobyt na okres do 12 miesięcy- 30 miejsc noclegowych.

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, porady prawne.

 

 

 

 

Powrót na górę strony