Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

UWAGA!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym
związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, w trosce
o zdrowie pracowników jednostki i interesantów, wszelkie skargi, wnioski i prośby najlepiej kierować do jednostki Policji drogą pisemną lub elektroniczną.

 

 

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci mogą zgłaszać się do

Komendanta Powiatowego Policji w Ełku

który jest właściwy do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ełku (art. 228 kpa)

od wtorku do piątku w godzinach 8°° - 14°°
oraz w poniedziałek w godzinach 15°° - 18°°

lub

Specjalisty Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ełku

u którego można złożyć skargę osobiście do protokołuod poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 14°° pokój 104

bądź przesłać skargę/wniosek pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ełku,
ul. Chopina 10, 19-300 Ełk,

faksem na numer 47 7355 205

lub na adres internetowy: komendant@elk.ol.policja.gov.pl

 

Dzielnicowi przyjmują interesantów w punktach przyjęć mieszczących się na największych osiedlach w Ełku:

  • ul. Dobrzańskiego 2, wtorki w godzinach 17.00 - 19.00
  • ul. Popiełuszki 8A, wtorki w godzinach 17.00 - 19.00
  • ul. Grodzieńska 10A, poniedziałki i środy w godzinach 17.00 - 19.00
  • ul. Piękna 16, poniedziałki i środy w godzinach 17.00 - 19.00

W nagłych przypadkach osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnym za pomocą

numeru tel. 47 7355 200.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek 900 - 1700,
od wtorku do piątku 900 - 1500

telefon: 22 551 77 60, 22 551 7811,
centrala 22 551 77 00

 Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

telefon: 58 764 73 02
fax: 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godz. 1000 - 1700
wtorek, środa, czwartek w godz. 900 - 1500

telefon: 58 764 73 06

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji Policji w Olsztynie, pod numerem telefonu 800 339 202,  funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji  pod który można zwracać się w sprawach:

  • nieskutecznego lub opieszałego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 10 minut,
  • nieprawidłowości w działaniach policjantów, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, a także naruszeń prawa, w tym przestępstw dokonywanych przez policjantów lub pracowników Policji,
  • zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,
  • osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów pozostających w zainteresowaniu Policji,
  • udzielania porad z zakresu sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych.
Powrót na górę strony