Wykaz petycji - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Wykaz petycji

Wykaz petycji

Treść Data Wpływu Stan realizacji Sposób zakończenia
       
Petycja dot. ogródków działkowych 17.09.2015 Zrealizowano odpowiedź
Petycja dot. ul. Kajki 17.09.2015 Zrealizowano odpowiedź
Petycja dot. SP 2 23.09.2015 Zrealizowano

odpowiedź

Petycja dot. u.Ciepłej i Strefowej  19.10.2015 Zrealizowano odpowiedź
Petycja dot. kontroli prędkości 16.10.2015 Zrealizowano odpowiedź
Petycja dot. ul. Chopina 4 20.11.2015 Zrealizowano odpowiedź
Petycja dot. Jana Pawła II 3 i 9 22.12.2015 Zrealizowano odpowiedź

Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2015r.