Komunikaty

Podmioty i organizacje Powiatu Ełckiego udzielające pomocy i wsparcia z zakresu przemocy w rodzinie

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE NA TERENIE POWIATU EŁCKIEGO  UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM  PRZEMOCY w RODZINIE

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 8

tel. 87 621 23  81  e-mail mops-elk@elknet.pl

 

Zakres realizowanych oddziaływań: oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

19 – 300 Ełk ul. Słowackiego 15B

tel. 87 621 87 50 87 621 87 51  e-mail gopselk@poczta.onet.pl

 

Zakres realizowanych oddziaływań: oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE

19-314 Kalinowo ul. Osiedlowa 2 tel. 87 629 89 60 e-mail gops-kalinowo@elknet.pl

 

Zakres realizowanych oddziaływań: oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  STARYCH JUCHACH

19-330 Stare Juchy Ełcka  8  4 tel. 87 619 94 31 e-mail gops.sj@interia.pl

 

Zakres realizowanych oddziaływań: oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSTKACH

19-335 Prostki ul. 1-go Maja 44B 87 611 28 67 e-mail gops@prostki.pl

Zakres realizowanych oddziaływań: oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie  w ramach procedury “Niebieskie Karty”.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

19 – 300 Ełk ul. Piłsudskiego 5

tel. 87 621 15 50

 

Zakres realizowanych oddziaływań: program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

 

PORADNIA RODZINNA

19 – 300 Ełk ul. Małeckich 3 lok.32

tel.  87  732 62 63, 87 732 62 62 e-mail e.baldyga@um.elk.pl


Pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej w postaci porad prawnych, konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających przemocy domowej, grupy wsparcia i konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży, grupa korekcyjna dla sprawców przemocy

 

PRZYCHODNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

19 – 300 Ełk ul. Armii Krajowej 29/31

tel. 87 610 20 37,  601 475 329 e-mail biuro-pm@elk.com.pl

Terapia uzależnienia i współuzależnienia  od alkoholu, substancji psychoaktywnych i hazardu
 

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

19-330 Stare Juchy ul. Mazurska 33
tel. 87 619 93 26  e-mail otu@otu.pl

Leczenie uzależnień od alkoholu i hazardu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
I POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W EŁKU

19-300 Ełk ul. Kajki 8
tel. 087 610 27 47 e-mail ppp_elk@o2.pl

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rodzinne, diagnoza, doradztwo zawodowe, konsultacje, działalność psychoedukacyjna, profilaktyczna, informacyjna, biblioteka pedagogiczna

 

WARMIŃSKO MAZURSKI OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY filia w Ełku

19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 10
tel. 87 621 38 25 e-mail oao-elk@o2.pl

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

 

DOM SAMOTNEJ MATKI im. bł. MARIANNY BIERNACKIEJ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

19-300 Ełk ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1
tel. 87 441 70 35 e-mail dsm.elk@2caritas.pl

Placówka dysponuje 30 miejscami dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Placówka oferuje zakwaterowanie i wyżywienie, pomoc materialno – bytową oraz psychologiczno – pedagogiczną

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej

19 – 321 Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa 1

tel. 87 619 77 70,  87 619 74 90 e-mail dpsnwe@fantex.pl

 

Oferuje 14 miejsc dla osób dotkniętych skutkami m. in. przemocy w domowej. Ośrodek jest w pełni wyposażony oraz dysponuje specjalnym pokojem przeznaczonym dla matki z dzieckiem
 

 

DOM dla OSÓB BEZDOMNYCH i NAJUBOŻSZYCH MONAR – MARKOT

19-300 Ełk ul. Dąbrowskiego 3c
tel. 87 562 55 78, 502 608 676 e-mail elk@monar.org

Oferuje 36 miejsc noclegowych dla mężczyzn /w okresie zimowym dodatkowe 10 miejsc/
 

NOCLEGOWANIA im. Św. OJCA PIO – Caritas Diecezji Ełckiej

19-300 Ełk ul. Kościuszki 27
tel. 504 070 405 e-mail elk@caritas.pl

Oferuje 42 miejsc noclegowych dla mężczyzn /w okresie zimowym dodatkowe 7 miejsc/
 

DOM im. Św. OJCA PIO DOM DZIENNEGO POBYTU – Caritas Diecezji Ełckiej

19-300 Ełk ul. Kościuszki 17
tel. 504 070 405 e-mail elk@caritas.pl

Oferuje 20 miejsc dla kobiet, mężczyzn i dzieci