Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Ełku podsumowali rok 2019 i zaprezentowali najnowsze radiowozy

W piątek (24.01.2020r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku odbyła się odprawa roczna policjantów, którą poprzedziła prezentacja 5 najnowszych radiowozów. Komendanci Powiatowi omówili stan bezpieczeństwa i wyniki pracy jednostki za ubiegły rok. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz przedstawiciele władz samorządowych i innych instytucji.

Odprawę roczną poprzedziło oficjalne przekazanie kluczyków do samochodu kia ceed, która dwa dni wcześniej trafiła do policjantów oraz prezentacja 4 innych radiowozów, które w ciągu ostatnich tygodni zyskała ełcka komenda. Ich zakup możliwy był ze środków budżetu państwa oraz dzięki wsparciu samorządów. Kapelan ełckiej Policji poświęcił najnowsze auta.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji insp. Paweł Szyperek. Komendant podkreślił dużą aktywność ełckich policjantów w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania oraz podziękował za miniony rok służby. Podkreślał również dobrą współpracę z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań podejmowanych przez Policję.

Komendant przedstawił także wyniki pracy poszczególnych wydziałów. W roku 2019 w sumie odnotowano- 8870 interwencji policyjnych, z czego interwencji publicznych było 7315, a domowych 1355.

Natomiast analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy wskazać, że w ubiegłym roku na drogach powiatu ełckiego doszło do 74 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 97 zostało rannych. Odnotowano również blisko 911 kolizji. Policjanci zatrzymali 188 nietrzeźwych kierowców oraz 125 rowerzystów będących pod wpływem alkoholu.

W ubiegłym roku stwierdzono mniej wszystkich przestępstw niż w roku 2018. Wykrywalność pozostaje na poziomie ponad 80%.

Nastąpił wzrost przestępstw gospodarczych, na co duży wpływ mają zgłaszane coraz częściej oszustwa na portalach aukcyjnych.

Do jednego z największych sukcesów można zaliczyć działania związane z ełcką piramidą finansową. Sprawa miała swój początek w marcu 2019r., kiedy zaczęły zgłaszać się osoby pokrzywdzone. W trakcie intensywnych czynności, wspólnie z ełcką prokuraturą, zabezpieczono 450 umów kredytowych na ponad 63 miliony złotych. Ustalono około 200 osób pokrzywdzonych. Osoby podejrzane zostały tymczasowo aresztowane. Sprawa jest w toku, prowadzi ją Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Klimek. Komendant podziękował i przekazał wyrazy uznania wszystkim policjantom i pracownikom za wykonaną pracę. Serdeczne podziękowania złożył też przedstawicielom lokalych samorządów, za wyjątkową pomoc w pracy na rzecz bezpieczeństwa całego powiatu.

 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • prezentacja radiowozów
  prezentacja radiowozów
 • podsumowanie wyników pracy
  podsumowanie wyników pracy
 • podsumowanie wyników pracy
  podsumowanie wyników pracy
Powrót na górę strony