Terminy przyjęć do Policji w 2020 roku - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Aktualności

Terminy przyjęć do Policji w 2020 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłosił rozpoczęcie procedury naboru do służby w Policji na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w 2020 roku. Chcesz zostać policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku? Oferujemy ciekawą i stałą pracę. Zapraszamy do kontaktu.

PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI W ROKU 2020 W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM PLANOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- 27 lutego

- 21 kwietnia

- 13 lipca

- 16 września

- 5 listopada

- 30 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- korzystający z praw publicznych,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Kandydat składa komplet dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Później przechodzi test wiedzy i test sprawnościowy. Następnym etapem jest rozmowa z psychologiem i komisja lekarska. Po przyjęciu do służby w Policji młody funkcjonariusz przechodzi szkolenie podstawowe trwające około pół roku w szkole policyjnej.

Wszelkie osoby zainteresowane służbą w Policji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury przejęcia na stronie: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. Można też skontaktować się z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Ełku, tel. 87 621 82 02.