Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służby wspólnie na rzecz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Policjanci, funkcjonariusze Straży Pożarnej, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz przedstawiciele nadleśnictw wspólnie kontrolują miejsca wakacyjnego wypoczynku oraz prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat występujących zagrożeń, sposobów ich unikania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wszystko po to by zapewnić wypoczywającym maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Sprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie naszego powiatu jest priorytetem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Policjanci i strażacy, przedstawiciele nadleśnictwa i PSSE jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego rozpoczęli lustrację miejsc wakacyjnego wypoczynku w celu ujawnienia i wyeliminowania zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Także w trakcie trwania obozów i koloni policjanci i przedstawiciele współpracujących instytucji prowadzą kontrole miejsc wakacyjnego wypoczynku.

Spotykają się także z uczestnikami obozów i kolonii. Takie spotkanie zostało zorganizowane między innymi z uczestnikami obozu harcerskiego w Staczach. W trakcie spotkania policjanci, strażacy oraz pracownik PSSE przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego, przestrzegli przed zagrożeniami związanymi z zażywaniem środków odurzających i dopalaczy, a także promowali bezpieczne zachowania nad wodą i w lesie.