„Kręci mnie bezpieczeństwo…” w ruchu drogowym - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kręci mnie bezpieczeństwo…” w ruchu drogowym

Policjanci spotkali się z dziećmi wypoczywającymi w okolicach Ełku, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie podczas wakacji. Szczególną uwagę policjanci zwrócili na profilaktykę w ruchu drogowym. Są to działania w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której kluczowym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Aby wakacje były bezpieczne policjanci prowadzą wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą, którzy wypoczywają w powiecie ełckim. Tym razem policjanci odwiedzili uczestników kolonii w Mrozach Wielkich. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego spotkanie prowadzili funkcjonariusze na co dzień pracujący w ełckiej drogówce.  

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? Kiedy można jeździć po chodniku, a kiedy po jezdni? Kiedy używamy elementów odblaskowych? O czym muszą pamiętać piesi? To tylko niektóre zagadnienia, którymi były zainteresowane dzieci. Kwestie te wymagają szczególnej uwagi, bo najmłodsi uczestniczą w ruchu drogowym zwykle w tym charakterze.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od policjantów elementy odblaskowe. Dzieci zgodnie zapewniły, że będą nosiły odblaski, bo nie tylko poprawiają widoczność, ale też są bardzo modne.

Działania odbyły się w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, organizowanej pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.