Niewybuch znaleziony w lesie - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuch znaleziony w lesie

Spacerując po lesie można znaleźć ciekawe okazy roślin i zwierząt. Podczas wycieczek można także trafić na znalezisko, którego raczej nikt się nie spodziewa. Do policjantów wpłynęło zgłoszenie o wystającym z ziemi w lesie pocisku. Policjanci zabezpieczyli teren, a on znalezisku poinformowali saperów.

Kolejne zgłoszenie, które pokazuje jak wiele jest w naszym rejonie pozostałości po czasach wojennych. Dziś (30.06.2017r.) policjanci zostali poinformowani o niewybuchu znalezionym w okolicy Żabiego Oczka. Pocisk wystawał z ziemi w lesie. Na miejscu policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że jest to przepołowiony pocisk i zabezpieczył miejsce jego odnalezienia. Przedmiot ten najprawdopodobniej pochodzi z okresu II wojny światowej. Policjanci  powiadomili o pocisku saperów z jednostki wojskowej.

Przypominamy !

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo.