Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W Gimnazjum nr 3 w Ełku uczniowie z powiatu, pod okiem policjantów rywalizowali w ramach „Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Szkolne drużyny rywalizowały między sobą w konkurencjach sprawnościowych oraz teście wiedzy teoretycznej. Jak przyznali policyjni fachowcy, uczniowie bardzo pozytywnie zaskoczyli ich posiadaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy.

W Gimnazjum nr 3 w Ełku już kolejny rok z rzędu odbyły się eliminacje w „Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Głównym celem tego konkursu jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas turnieju młodzi uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie przepisów ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się rowerem, ale również zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W tegorocznym turnieju I miejsce szkół podstawowych zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Prostkach. Natomiast najlepsze z gimnazjów okazało się Gimnazjum nr 3 w Ełku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Asp. Andrzej Szymialis Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przyznał, że zaprezentowane umiejętności uczniów są naprawdę na wysokim poziomie, a dzięki popularyzacji tego typu konkursów świadomość dzieci na pewno będzie jeszcze wzrastać.

Na zakończenie turnieju mł. insp. Paweł Szyperek Komendant Powiatowy Policji w Ełku podkreślił, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ważne dla wszystkich bez względu na wiek. Jest to priorytet codziennych działań policjantów, dlatego tak cieszą dobre wyniki i wiedza uczniów.